SEM - Marketing

SEM internetový marketing

SEM je zkratka z anglického Search engine marketing, což znamená marketing ve vyhledávačích. Jedná se o marketingový nástroj, další forma on-line reklamy, zaměřený na propagaci a zvyšování viditelnosti a známosti webu, tedy navyšování návštěvnosti.

SEM může mít mnoho podob, vždy jde ale o placenou formu propagace. Většinou se platí PPC modelem, tedy platba za kliknutí na zpravidla textový odkaz nebo banner umístěný v síti serverů, které takové způsoby propagace nabízejí.

Častým způsobem SEM propagace je zakoupení lepších pozic ve výsledcích vyhledávání na velkých portálech (největší vyhledávač - Google to, ale nepodporuje), sponzorované odkazy nebo také o placené zápisy v různých katalozích.

Základní rozdíl mezi SEM a SEO je, že SEM nevyžaduje žádné úpravy na stránkách a výsledky tohoto způsobu propagace záleží pouze na finančních možnostech inzerenta.

Velký význam a výhoda SEM oproti jiným formám propagace je možnost zjistit si přesný počet příchozích návštěvníků. A díky systémům PPC, které zpracovávají také statistické údaje, je možné spočítat návratnost investic do SEM.

SEM také momentálně patří k jedněm z nejefektivnějších forem on-line reklamy.

Poradíme Vám, jak se Vámi vynaložené investice do on-line reklamy vrátí, nastavíme Vám efektivní PPC kampaň, zvolíme vhodné texty a klíčová slova, zaručujeme průběžnou správu a přehled nad výsledky a statistikami PPC kampaní.

SEM internetový marketing

SEM je zkratka z anglického Search engine marketing, což znamená marketing ve vyhledávačích. Jedná se o marketingový nástroj, další forma on-line reklamy, zaměřený na propagaci a zvyšování viditelnosti a známosti webu, tedy navyšování návštěvnosti.

SEM může mít mnoho podob, vždy jde ale o placenou formu propagace. Většinou se platí PPC modelem, tedy platba za kliknutí na zpravidla textový odkaz nebo banner umístěný v síti serverů, které takové způsoby propagace nabízejí.

Častým způsobem SEM propagace je zakoupení lepších pozic ve výsledcích vyhledávání na velkých portálech (největší vyhledávač - Google to, ale nepodporuje), sponzorované odkazy nebo také o placené zápisy v různých katalozích.

Základní rozdíl mezi SEM a SEO je, že SEM nevyžaduje žádné úpravy na stránkách a výsledky tohoto způsobu propagace záleží pouze na finančních možnostech inzerenta.

Velký význam a výhoda SEM oproti jiným formám propagace je možnost zjistit si přesný počet příchozích návštěvníků. A díky systémům PPC, které zpracovávají také statistické údaje, je možné spočítat návratnost investic do SEM.

SEM také momentálně patří k jedněm z nejefektivnějších forem on-line reklamy.

Poradíme Vám, jak se Vámi vynaložené investice do on-line reklamy vrátí, nastavíme Vám efektivní PPC kampaň, zvolíme vhodné texty a klíčová slova, zaručujeme průběžnou správu a přehled nad výsledky a statistikami PPC kampaní.